Шлюбний договір. Особливості, зміни, визнання
недійсним.

Поняття шлюбного договору.

Сімейним кодексом України передбачено право осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, або які є подружжям укласти шлюбний договір. Особливими умовами змісту шлюбного договору є: ним регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки. Шлюбним договором можуть бути також визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків. Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені законодавством, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище. За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації.

Особливістю шлюбного договору є те, що він укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу. Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення. Діє шлюбний договір протягом всього часу перебування подружжя у шлюбі, якщо інше не встановлено домовленістю самим подружжям. Також шлюбний договір може передбачати певний строк дії деяких прав та обов'язків подружжя.
Окремо зазначаємо, що на укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом.
Що може визначатися шлюбним договором?
1. Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна. У такому разі шлюбний договір може передбачати певне майно, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім'ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу. Сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними за час шлюбу, інституту спільної сумісної власності і вважати його спільною частковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них. Шлюбний договір може передбачати також в порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу. До шлюбного договору можуть включатися будь-які інші умови щодо майна подружжя як такого, що придбаного до шлюбу, так і такого, що придбано після шлюбу.
2. Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом. Дані умови шлюбного договору підійдуть тим, хто у зв'язку з укладенням шлюбу вселяється в житлове приміщення, яке належить другому з подружжя. Подружжя може домовитися про звільнення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою грошової компенсації або без неї. Сторони можуть домовитися про проживання у житловому приміщенні, яке належить одному з них чи є їхньою спільною власністю, їхніх родичів, а також погодити ряд інших умов, щодо підстав вселення, виселення, зняття з реєстрації одного із подружжя.
3. Визначення у шлюбному договорі права на утримання. У такому разі сторони можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах, визначених шлюбним договором. Якщо у шлюбному договорі визначені умови, розмір та строки виплати аліментів, то в разі невиконання одним із подружжя свого обов'язку за договором аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. Шлюбним договором може бути встановлена можливість припинення права на утримання одного з подружжя у зв'язку з одержанням ним майнової (грошової) компенсації.
4. У шлюбному договорі можуть передбачатися й інші умови, але вони не повинні суперечити змісту такого договору.

42
Складених шлюбних договорів.
7
Виграних справ щодо визнання недійсним шлюбних договорів.
9
Справ щодо розподілу майна за шлюбним договором.
Зміна та припинення шлюбного договору. Визнання недійсним шлюбного договору.
Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку одним із подружжя. Він може бути змінений лише за домовленістю подружжя і такі зміни в обовязковому порядку повинні посвідчуватися нотаріально. Водночас з цим,на вимогу одного з подружжя шлюбний договір за рішенням суду може бути змінений, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення. Також не допускається й одностороння відмові від шлюбного договору. Лише подружжя може відмовитися від шлюбного договору. У такому разі, за вибором подружжя, права та обов'язки, встановлені шлюбним договором, припиняються з моменту його укладення або в день подання нотаріусу заяви про відмову від нього. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання.
Шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України, що стосуються недійсності правочинів. Верховний Суд у постановах від 04.04.2018 у справі №752/22220/16-ц та від 30.01.2018 у справі №756/7489/15-ц дійшов висновку про те, що виходячи зі змісту статей 9, 103 Сімейного кодексу України, статей 203, 215 Цивільного кодексу України, підставою недійсності шлюбного договору є недодержання в момент вчинення стороною (сторонами) таких вимог: 1) зміст шлюбного договору не може суперечити законодавству України, а також моральним засадам суспільства; 2) волевиявлення кожного із подружжя при укладенні шлюбного договору має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; 3) шлюбний договір має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Отже, для того, щоб визнати шлюбний договір недійним потрібно доводити те, що останній укладений із порушенням вимог законодавства (наприклад, без нотаріального посвідчення або умови цього договору суперечать його змісту, який встановлений Сімейний кодексом України), та/або доводити те, що на момент укладання шлюбного договору, волевиявлення одного із подружжя не було вільним (діяв під примусом чи тиском) і не відповідало внутрішній волі, та/або доводити те, що шлюбний договір не мав правових наслідків, а був, наприклад, удаваним правочином.
Юристи нашої компанії по договірним та сімейним справам мають позитивний досвід роботи щодо розробки, погодження та зміни умов шлюбного договору. Також, адвокати по сімейним справам мають практичний досвід щодо визнання шлюбного договору недійсним.
Якщо у Вас виникли будь-які юридичні питання або Вам необхідна юридична консультація із сімейного права, просимо телефонувати за номером: +38(095) 201 89 45.

Адвокат по сімейним та житловим справам у м. Полтава

Для вирішення сімейних спорів зверніться до нашого адвоката за номером:
+38 (095) 201 89 45

Або заповніть форму для зворотнього дзвінка:
Залиште свій номер телефону для зворотнього дзвінка!
Або зателефонуйте нам за номером:
+38 (095) 201 89 45
Не знайшли потрібну Вам послугу?
Заповніть форму та отримайте безкоштовну консультацію!
Замовити зворотній дзвінок
Наш адвокат зателефонує вам для уточнення деталей!
Made on
Tilda